Asset management

Oferujemy asset management, czyli zarządzanie inwestycjami przez prawdziwych ekspertów w innowacyjnym i unikalnym modelu. Zasady świadczenia usługi określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w Skład Którego Wchodzi Jeden lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych i Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 2 do powyższego Regulaminu. Do powyższych opłat dolicza się 23% podatku VAT.

Oprócz opłat pobieranych przez Alior TFI, pobierane są również opłaty związane z dokonywaniem transakcji aktywami i prowadzeniem rachunków maklerskich. Alior TFI świadczy usługę zarządzania portfelem inwestycyjnym, ale nie prowadzi rachunków maklerskich. Rachunki na których dokonywane są transakcje prowadzone są w renomowanych domach maklerskich należących do największych bankowych grup kapitałowych. O szczegóły zapytaj Konsultanta Inwestycyjnego.

Obecnie usługa ta nie jest już oferowana dla nowych klientów.