Strategie inwestycyjne

Usługa asset management polega na zarządzaniu portfelem inwestycyjnym według wybranej przez Ciebie strategii inwestycyjnej. Asset management to nie sprzedaż gotowych produktów finansowych. Jest połączeniem indywidualnie zbudowanej dla Ciebie strategii inwestycyjnej i aktywnego zarządzania kapitałem przez najlepszych ekspertów. W naszych działaniach opieramy się na naszej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu.

 

Rekomendacja strategii inwestycyjnej

Strategię rekomendujemy w oparciu o precyzyjną analizę Twoich indywidualnych preferencji inwestycyjnych. W specjalnie przygotowanej ankiecie zadajemy szereg pytań, dzięki którym dowiesz się, jakim jesteś inwestorem. Na Twój profil inwestycyjny składają się m.in. wysokość oczekiwanych zysków w połączeniu z ryzykiem, jakie jesteś gotowy zaakceptować, czas trwania planowanej inwestycji, czy też ilość środków, jaką chcesz zainwestować. Twoje odpowiedzi pomogą nam w zaproponowaniu najlepszej dla Ciebie strategii.

Otwórz bezpłatne konto DEMO, kliknij STWÓRZ STRATEGIĘ INWESTYCYJNĄ i wypełnij ankietę, by określić preferencje inwestycyjne i sprawdzić rekomendację strategii inwestycyjnej.

Wybór strategii zależy od Ciebie, możesz zaakceptować rekomendowaną strategię lub wybrać jedną z pozostałych. Jeśli masz wątpliwości jaką wybrać strategię, porozmawiaj z Konsultantem Inwestycyjnym.

Sprawdzenie profilu inwestycyjnego dla inwestujących w asset management

 

Strategie inwestycyjne

W naszej ofercie asset management znajdziesz 12 strategii inwestycyjnych. Strategie dobraliśmy tak, by można je było dopasować do każdego profilu inwestycyjnego. Wskażemy najlepiej dopasowaną do Ciebie strategię, niezależnie od tego czy chcesz zminimalizować ryzyko inwestycyjne, czy też w pełni zaangażować portfel w akcje. Im bardziej agresywna strategia, tym większe ryzyko inwestycyjne, ale jednocześnie większy potencjalny zysk. Strategie agresywne oparte są w większości o inwestowanie w akcje.
W strategiach bezpieczniejszych, udział akcji jest mniejszy, a większy jest udział instrumentów bezpieczniejszych, obligacji.

Trzy strategie posiadają wersję "Plus", w której zastosowany został Mechanizm Realokacji uruchamiający sprzedaż akcji w momencie wystąpienia spadków wartości indeksu WIG poniżej określonej wartości oraz zakup akcji w momencie wzrostów wartości indeksów powyżej tej wartości.

Strategie inwestycyjne w asset management w Money Makers