Kalkulator inwestycji w przyszłość dziecka

Określ wiek swojego dziecka, a następnie wybierz wydarzenia w jego życiu, na które chcesz oszczędzać. Następnie wpisz kwotę, którą możesz jednorazowo zainwestować na początku oszczędzania oraz zaznacz ryzyko, które jesteś gotowy podjąć.

rok
lat lat lat

Wypełnij zaznaczone pola

średnie

Średnia roczna stopa zwrotu wynosi: 3%

Konserwatywne strategie inwestycyjne o niskim ryzyku inwestycyjnym.
Pamiętaj, że im wyższe ryzyko, tym wyższe potencjalne zyski.

Średnia roczna stopa zwrotu wynosi: 5%

Zrównoważone strategie inwestycyjne o średnim ryzyku inwestycyjnym.
Pamiętaj, że im wyższe ryzyko, tym wyższe potencjalne zyski.

Średnia roczna stopa zwrotu wynosi: 9%

Agresywne strategie inwestycyjne o wysokim ryzyku inwestycyjnym.
Pamiętaj, że im wyższe ryzyko, tym wyższe potencjalne zyski.

niskie
średnie
wysokie

Powyższe obliczenia są wyłącznie szacunkowe i nie stanowią analizy przyszłych wyników inwestycyjnych. Wyniki przeprowadzonej symulacji nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.