Warunki finansowe

Wszystkie koszty ograniczyliśmy do minimum. Nie pobieramy opłat za podpisanie umowy, składanie dyspozycji czy zakończenie współpracy. Pobieramy wyłącznie opłaty związane z zarządzaniem aktywami i tylko wtedy gdy na Twoim koncie są środki. Pobieramy następujące stawki opłaty za zarządzanie: stawkę części stałej (procent wartości aktywów w skali roku) oraz stawkę wynagrodzenia od zysku (procent wartości wypracowanego zysku).

Większość czynności przed uruchomieniem usługi i w trakcie jej trwania jest bezpłatna:

Podpisanie umowy i otwarcie konta inwestycyjnego 0 zł
Zmiana strategii inwestycyjnej 0 zł
Wypowiedzenie umowy lub cofnięcie pełnomocnictwa 0 zł
Częściowa lub całkowita wypłata środków 0 zł

 

Wysokości opłat dla poszczególnych strategii inwestycyjnych:

Strategia Zachowania Kapitału rozwiń / zwiń
Strategia Niskiego Ryzyka rozwiń / zwiń
Strategia Stabilnego Wzrostu rozwiń / zwiń
Strategia Zrównoważona Stałego Dochodu rozwiń / zwiń
Strategia Zrównoważona rozwiń / zwiń
Strategia Wzrostu rozwiń / zwiń
Strategia Agresywnego Wzrostu rozwiń / zwiń
Strategia Agresywnego Wzrostu Plus rozwiń / zwiń
Strategia Akcji rozwiń / zwiń
Strategia Akcji Plus rozwiń / zwiń
Strategia Zmiennej Alokacji rozwiń / zwiń
Strategia Zmiennej Alokacji Plus rozwiń / zwiń

 

Szczegółowe informacje o opłatach i kosztach zawarte są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w Skład Którego Wchodzi Jeden lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych i Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 2 do powyższego Regulaminu. Do powyższych opłat dolicza się 23% podatku VAT.

Oprócz opłat pobieranych przez Alior TFI, pobierane są również opłaty związane z dokonywaniem transakcji aktywami i prowadzeniem rachunków maklerskich. Alior TFI świadczy usługę zarządzania portfelem inwestycyjnym, ale nie prowadzi rachunków maklerskich. Rachunki na których dokonywane są transakcje prowadzone są w renomowanych domach maklerskich należących do największych bankowych grup kapitałowych. O szczegóły zapytaj Konsultanta Inwestycyjnego.