Wyniki

Wyniki strategii inwestycyjnych przedstawione poniżej, zostały obliczone jako średnie wyniki brutto (nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków) wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii. Szczegółowe informacje o składzie portfela danej strategii oraz o obiektywnym wskaźniku odniesienia (benchmarku) znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych.

Prezentujemy wyniki strategii, które są zarządzane minimum przez ostatnie 12 miesięcy. Wyniki pozostałych strategii, zgodnie z regulacjami prawnymi będą prezentowane z chwilą gdy portfele będą zarządzane dłużej niż rok.

 

Wyniki Alior TFI

Strategia YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Akcji -13,78% -14,88% 10,23% -0,78% -1,72% 16,47%
Agresywnego Wzrostu -12,89% -13,57% 8,12% -2,22% -2,48% 16,23%
Wzrostu -11,92% -12,42% 7,63% -2,18% -1,91% 12,31%
Zrównoważona -7,61% -5,91% 9,08% 2,32% 1,82% 13,83%
Zrównoważona St. Dochodu -6,31% -4,33% 7,50% 1,23% -0,48% 6,55%
Stabilnego Wzrostu -4,72% -2,77% 7,68% 4,67% 4,61% 12,01%
Niskiego Ryzyka -2,02% 0,04% 7,26% 6,48% 6,37% 11,53%
Zmiennej Alokacji -10,07% -9,02% 5,36% -6,37% -6,62% 9,23%

Wyniki na dzień: 30 czerwca 2018.

Podane wyniki odnoszą się do przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują analogicznych wyników w przyszłości. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Opłaty i podatki mogą powodować zmniejszenie wartości wyników strategii inwestycyjnych. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Alior TFI S.A. Wartość aktywów netto portfela cechuje się dużą zmiennością ze względu na instrumenty finansowe wchodzące w jego skład. Portfel nie gwarantuje uzyskania celu inwestycyjnego. Posiadacz portfela musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegóły dotyczące usługi zarządzania portfelem znajdują się w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w Skład Którego Wchodzi Jeden lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych przez Alior TFI S.A. dostępnym na stronie www.aliortfi.com. Alior TFI S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.