Jak zacząć inwestować na giełdzie

Ubiegły rok zakończył się dość optymistycznie dla osób, które inwestowały na giełdzie. Od dołka z dnia 23 maja do ostatniego notowania 28 grudnia 2012 roku WIG wzrósł o 28,5%. Choć w czasie tych miesięcy zdarzały się zarówno okresy dynamicznych wzrostów jak i sporych spadków, to ostateczny wynik tego okresu może biernych obserwatorów zachęcić do analizy jak zacząć inwestować na giełdzie.

Czy na pewno chcę zacząć inwestować na giełdzie?

Nadmierny apetyt na zysk może czasem zaburzyć postrzeganie ryzyka inwestycji. To, że WIG zyskał 28,5% nie oznacza, że każdy kto zainwestował w tym czasie na giełdzie miał taki sam wynik. Z drugiej strony trzeba również pamiętać, że inwestując na giełdzie trzeba się liczyć z okresowymi stratami. Zatem czy chcąc zyskać 28,5% inwestor jest gotowy również na stratę 28,5%? Jak to sprawdzić? Na początek warto przeanalizować indywidualny profil inwestycyjny. Odpowiadając na pytania dotyczące horyzontu i celu inwestycji, doświadczenia w inwestowaniu, sytuacji finansowej oraz poziomu akceptacji ryzyka możemy określić jaka strategia inwestycyjna byłaby odpowiednia dla nas. W ten sposób możemy określić jaka część portfela mogłaby być zainwestowana w akcje, a jaka w bezpieczniejsze aktywa jak obligacje czy depozyty. Rekomendację strategii inwestycyjnej można wygenerować na bezpłatnym koncie demo w Money Makers, klikając po założeniu konta na „Stwórz strategię inwestycyjną”.

Jak zacząć inwestować na giełdzie samodzielnie

Na początek trzeba wybrać dom maklerski, w którym założymy rachunek maklerski. Z tego rachunku będzie można dokonywać transakcji giełdowych. Decydując się na dom maklerski warto sprawdzić w jaki sposób można dokonywać transakcji – online, przez urządzenia mobilne, przez telefon, w oddziale – tak by zarządzanie aktywami nie nastręczało technicznych trudności. Niektóre z domów maklerskich oferują bogate zaplecze edukacyjne, które pomaga w odpowiedzi na pytanie jak zacząć inwestować na giełdzie. Początkujący inwestor giełdowy powinien zapoznać się m.in. z podstawowymi pojęciami, zasadami składania zleceń oraz kosztami transakcji i prowadzenia rachunku maklerskiego. Opłaty i prowizje transakcyjne będą się różnić pomiędzy poszczególnymi domami maklerskimi. Warto również sprawdzić czy za ewentualne wyższe koszty dany dom maklerski nie oferuje więcej dodatkowych funkcjonalności.

Jak zacząć inwestować na giełdzie z profesjonalistami

Inwestowanie na giełdzie wymaga czasu i znajomości rynku. Poważna inwestycja nie powinna być grą na giełdzie. Za każdą podejmowaną decyzją stoi zarówno szansa na zysk jak również możliwość poniesienia straty. Dokonywanie wyboru spółek bez ich analizy i oceny potencjału wzrostu może nie przynieść zamierzonych efektów.

Rozpoczynając inwestycję na giełdzie warto się zastanowić czy na pewno jesteśmy gotowi by inwestować samodzielnie. W inwestowaniu mogą nas wyręczyć doświadczeni zarządzający, którzy zarządzają aktywami od wielu lat. Inwestując w fundusze inwestycyjne czy asset management oszczędności powierza się profesjonalnym zarządzającym, których zadaniem jest osiągać jak najwyższe zyski działając zgodnie z obraną strategią.

W przypadku funduszy akcyjnych (chcąc korzystać z rynku akcji można wybrać właśnie tego typu fundusze) inwestor nabywa jednostki funduszu i staje się współwłaścicielem majątku funduszu. Niestety w tym przypadku nie będzie wiedział w jakie konkretnie akcje są zainwestowane środki funduszu, ani jakie decyzje będą podejmowali zarządzający.

W przypadku asset management, inwestując np. w jedną ze strategii z przewagą akcji, inwestor staje się właścicielem wszystkich aktywów. Zarządzający działają na mocy pełnomocnictwa, które udziela im inwestor i w ten sposób budują indywidualny portfel oraz dokonują w nim transakcji. Inwestujący w asset management posiadają indywidualne rachunki maklerskie, na których odbywa się zarządzanie aktywami. W przypadku asset management w Money Makers każdy inwestor ma dostęp do indywidualnego konta inwestycyjnego, na którym może śledzić jakie decyzje podejmują zarządzający. Informacja o aktualnym składzie portfela pozwala na bieżąco sprawdzać jakie akcje są w portfelu inwestora. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zacząć inwestować na giełdzie, pozostawiając podejmowanie decyzji doświadczonym ekspertom.