Komentarz miesięczny - Czerwiec

Rynek dłużny

Maj był trudnym miesiącem dla krajowych obligacji skarbowych. Na wartości traciły papiery długoterminowe (wzrost rentowności 10Y z poziomu 3,08% do 3,26%) - polskie obligacje odreagowały wcześniejsze, silne wzrosty. W opinii Zarządzającego, w dłuższej perspektywie rentowności obligacji Skarbu Państwa o stałym dochodzie będą nadal rosnąć. Napięcia na rynku pracy z pewnym opóźnieniem powinny przełożyć się na wzrost wskaźnika CPI, a co za tym idzie w parze - rentowności papierów dłużnych.
W maju  nastąpił silny wzrost awersji do ryzyka na rynkach globalnych. Spowodowane to było niestabilnością polityczną we Włoszech oraz problemami gospodarczymi krajów wschodzących (w szczególności Turcji i Brazylii), na co nałożyło się umocnienie dolara amerykańskiego. W takim otoczeniu najsłabiej zachowywały się obligacje rynków wschodzących w lokalnych walutach, w które uderzał zarówno wzrost rentowności obligacji, jak i przecena na rynku walutowym. Nieco lepiej radziły sobie obligacje rynków wschodzących denominowane w dolarze, ale i ta grupa instrumentów nie uniknęła strat. Jedyną klasą papierów dłużnych, która zarabiała na wzroście ryzyka, były amerykańskie obligacje skarbowe.
W opinii Zarządzającego, niektóre segmenty globalnego rynku instrumentów dłużnych, takie jak obligacje skarbowe rynków wschodzących w lokalnych walutach stają się bardzo atrakcyjne i mają wysoki potencjał zwrotu w perspektywie najbliższego kwartału, lub dwóch. Z drugiej strony – obligacje korporacyjne na rynkach rozwiniętych są już drogie, a ich potencjał zarobku jest nieznaczny. Kluczem pozostaje zatem selekcja najbardziej perspektywicznych rynków dłużnych.

Rynek akcji

W maju wszystkie głównej indeksy na warszawskiej giełdzie zakończyły miesiąc spadkami. Kontynuowany był trend spadkowy na małych i średnich spółkach. Indeks sWIG80 pogłębił dołek notowań wyznaczony w listopadzie 2017 roku, ale najwięcej na wartości w maju spośród głównych polskich indeksów stracił WIG20. W maju inwestorzy poznali komplet wyników wypracowanych przez spółki w pierwszym kwartale 2018 roku.
Rynki wschodzące okazały się po raz kolejny najbardziej wrażliwe na umacniającego się dolara, a kraje mające również problemy wewnętrzne, takie jak Turcja, czy Brazylia, doświadczyły gwałtownej przeceny waluty, sięgającej nawet kilkunastu procent w skali miesiąca. W rezultacie, indeks akcji rynków wschodzących zniżkował o ponad 4%. Podobnej skali spadki zanotowały akcje polskie. Rynki rozwinięte były znacznie silniejsze – akcje niemieckie zakończyły miesiąc na niewielkim plusie, wspomagane przez słabnące euro. Akcje amerykańskie po raz kolejny były jedną z najlepszych klas aktywów, rosnąc ponad 3%.
W ocenie Zarządzających, hossa na światowych rynkach akcyjnych nie dobiegła jeszcze końca, ale zmienność na rynkach akcyjnych pozostanie podwyższona