Komentarz rynkowy I kwartał 2019 roku

W pierwszym kwartale rynki finansowe, a zwłaszcza krajowy rynek finansowy...


czytaj dalej

Lista artykułów autora: Radosław Butryn

Giełda domeną cierpliwych

Giełda jest dla cierpliwych. W okresie ostatnich 20 lat ze wszystkich możliwych 10 letnich inwestycji opartych o indeks WIG, ponad 93% zakończyłoby się średniorocznym wynikiem przekraczającym 7%, a żadna z nich nie zakończyłaby się stratą.

czytaj więcej

Ryzyko pod kontrolą

Ryzyko jest wpisane w inwestycje. Uzyskiwanie wyższych stóp zwrotu powiązane jest z ekspozycją na ryzyko. Jednak warto poziom ryzyka dopasować do własnej tolerancji na ryzyko oraz tak skonstruować portfel inwestycyjny by jego potencjalne wahania były zgodne z naszymi oczekiwaniami.

czytaj więcej

Stopa wolna od ryzyka

Stopa wolna od ryzyka określa potencjał zysku jaki można osiągnąć bez ponoszenia ryzyka utraty kapitału czy też nieosiągnięcia zysku. Dla większości inwestorów oznacza to poprostu deponowanie pieniędzy na lokacie. Ale czy rzeczywiście na lokacie środki są wolne od ryzyka i jest to w każdym przypadku najlepsze rozwiązanie?

czytaj więcej

Przegląd okresowy inwestycji

Prowadzenie portfela inwestycyjnego wymaga by od czasu do czasu dokonać okresowego przeglądu inwestycji. Portfel inwestycyjny, podobnie jak samochód, może długi czas działać bez zarzutu, ale niewychwycona w pole drobna niesprawność może w dłuższym okresie przerodzić się w poważną awarię.

czytaj więcej

Cel w inwestowaniu

Cele w inwestowaniu warto określać, by móc zaplanować inwestycję. Jeśli nie wiemy po co oszczędzamy, to trudno jest określić ile pieniędzy potrzebujemy w przyszłości oraz kiedy te pieniądze będą nam potrzebne.

czytaj więcej

Profil inwestycyjny, a bieżący portfel inwestora

Profil inwestycyjny powinien być wyznacznikiem składu portfela inwestycyjnego. Jednak warto pamiętać, że profil inwestycyjny czasem zmienia się i warto takie zmiany odwzorować w portfelu. Z drugiej strony zmiany w produktach inwestycyjnych zmieniają skład portfela i wymaga on okresowego dopasowania do profilu.

czytaj więcej

Ile odkładać na wkład własny

Nowa rekomendacja KNF powinna dotrzeć do wszystkich, którzy dopiero zaczynają planowanie zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Już dziś warto zacząć oszczędzanie większych kwot tak by mieć szansę na uzbieranie odpowiednio dużego wkładu własnego. Niestety ta rekomendacja zmusza przyszłych kredytobiorców do samodzielnej regularnej inwestycji, a z tym na pewno wiele rodzin będzie miało problemy.

czytaj więcej
NASTĘPNA