Komentarz miesięczny – Wrzesień 2018

W sierpniu silnie traciły na wartości waluty Turcji, Indii i Argentyny.


czytaj dalej

Strach ma greckie oczy

Najlepszym barometrem ryzyka negatywnych konsekwencji wyjścia Grecji ze strefy euro jest europejski rynek obligacji, który zachowuje spokój.

czytaj więcej

Sprawdź swoją strategię inwestycyjną - test asset management bez żadnych zobowiązań

Załóż bezpłatne konto DEMO »

Giełda domeną cierpliwych

Giełda jest dla cierpliwych. W okresie ostatnich 20 lat ze wszystkich możliwych 10 letnich inwestycji opartych o indeks WIG, ponad 93% zakończyłoby się średniorocznym wynikiem przekraczającym 7%, a żadna z nich nie zakończyłaby się stratą.

czytaj więcej

Ryzyko pod kontrolą

Ryzyko jest wpisane w inwestycje. Uzyskiwanie wyższych stóp zwrotu powiązane jest z ekspozycją na ryzyko. Jednak warto poziom ryzyka dopasować do własnej tolerancji na ryzyko oraz tak skonstruować portfel inwestycyjny by jego potencjalne wahania były zgodne z naszymi oczekiwaniami.

czytaj więcej

Stopa wolna od ryzyka

Stopa wolna od ryzyka określa potencjał zysku jaki można osiągnąć bez ponoszenia ryzyka utraty kapitału czy też nieosiągnięcia zysku. Dla większości inwestorów oznacza to poprostu deponowanie pieniędzy na lokacie. Ale czy rzeczywiście na lokacie środki są wolne od ryzyka i jest to w każdym przypadku najlepsze rozwiązanie?

czytaj więcej

Przegląd okresowy inwestycji

Prowadzenie portfela inwestycyjnego wymaga by od czasu do czasu dokonać okresowego przeglądu inwestycji. Portfel inwestycyjny, podobnie jak samochód, może długi czas działać bez zarzutu, ale niewychwycona w pole drobna niesprawność może w dłuższym okresie przerodzić się w poważną awarię.

czytaj więcej

RPP pod presją przedłużającej się deflacji

Przedłużająca się deflacja będzie coraz bardziej zwiększać ryzyko tzw. efektu drugiej rundy i w efekcie powstania szerokiego efektu deflacji. Szeroka deflacja jest dużo bardziej niebezpieczna dla gospodarki niż podwyższona inflacja, dlatego też należy oczekiwać wrażliwości RPP na przedłużającą się deflację.

czytaj więcej

Cel w inwestowaniu

Cele w inwestowaniu warto określać, by móc zaplanować inwestycję. Jeśli nie wiemy po co oszczędzamy, to trudno jest określić ile pieniędzy potrzebujemy w przyszłości oraz kiedy te pieniądze będą nam potrzebne.

czytaj więcej