Jak działa asset management

Asset management polega na zarządzaniu inwestycjami i dla wielu inwestorów jest alternatywą dla funduszy inwestycyjnych.


czytaj dalej

Lista artykułów z kategorii: Rynek i giełda

RPP pod presją przedłużającej się deflacji

Przedłużająca się deflacja będzie coraz bardziej zwiększać ryzyko tzw. efektu drugiej rundy i w efekcie powstania szerokiego efektu deflacji. Szeroka deflacja jest dużo bardziej niebezpieczna dla gospodarki niż podwyższona inflacja, dlatego też należy oczekiwać wrażliwości RPP na przedłużającą się deflację.

czytaj więcej

Sprawdź swoją strategię inwestycyjną - test asset management bez żadnych zobowiązań

Załóż bezpłatne konto DEMO »

Ostrzegawcze sygnały dla rynku akcji

W przypadku rynku akcji niski poziom oprocentowania depozytów i coraz większa motywacja banków do promowania produktów inwestycyjnych dają realne szanse na napływ kapitału na giełdę. Przy obecnym poziomie stóp procentowych rynek akcji, z wyjątkiem niektórych sektorów, jest także atrakcyjny, jeśli chodzi o wyceny spółek.

czytaj więcej

Niska zmienność polskiego rynku

Szeroki rynek akcji w Polsce w ostatnich tygodniach utrzymuje się w trendzie bocznym o wyraźnie niższej zmienności w stosunku do głównych rynków.

czytaj więcej

Banki hamują wzrosty na giełdach

Wprawdzie europejskie giełdy od początku tygodnia odnotowują wyraźne zwyżki, odreagowując silną korektę, jednak przyglądając się poszczególnym spółkom, okazuje się, że hamulcem zwyżek są właśnie banki.

czytaj więcej

Trudne wybory inwestorów

Ostatnie dane o deflacji potwierdzają oczekiwania dalszego spadku stóp procentowych, korzystnego dla obligacji. Utrzymujący się, nawet niski wzrost gospodarczy, przy wysokim poziomie dywidend i bardzo niskich stopach procentowych powinien sprzyjać inwestycjom w akcje.

czytaj więcej

Polska giełda może kusić zagranicę

Nasza giełda od początku sierpnia wykazuje wyraźną siłę relatywną w stosunku do większości światowych rynków akcji. O sile naszego parkietu świadczy fakt, że inwestorzy ignorują zarówno nie napawające optymizmem dane z polskiej gospodarki, jak i relatywnie słabsze zachowanie giełd w Europie Zachodniej oraz w krajach rozwijających się, w tym przede wszystkich w Chinach.

czytaj więcej

Jak długo potrwa siła krajowych indeksów

Polska giełda nareszcie pozwoliła odetchnąć inwestorom. Sytuacja, jaką obserwujemy, jest klasycznym relief rally, czyli fazą wzrostową następującą po kulminacji negatywnych obaw, które ostatecznie się nie zmaterializowały.

czytaj więcej