Komentarz miesięczny – Wrzesień 2018

W sierpniu silnie traciły na wartości waluty Turcji, Indii i Argentyny.


czytaj dalej

Komentarz miesięczny, rynki obligacji - Styczeń 2017

Grudzień był miesiącem wygaszania zmienności na globalnych rynkach obligacyjnych, po bardzo dramatycznym w swoim przebiegu listopadzie. Po gwałtownej korekcie, z którą mieliśmy do czynienia pomiędzy wrześniem a listopadem, pierwszy miesiąc zimy przyniósł pewne „wychłodzenie” rozgrzanych do czerwoności nastrojów inwestorów.

czytaj więcej

Sprawdź swoją strategię inwestycyjną - test asset management bez żadnych zobowiązań

Załóż bezpłatne konto DEMO »

Komentarz miesięczny, rynki akcyjne - Styczeń 2017

W najbliższych tygodniach rynek będzie pozostawał pod wpływem oczekiwań dotyczących wyników spółek za czwarty kwartał, informacji dotyczących rozwiązania problemu kredytów frankowych, a także poprawiających się danych makro.

czytaj więcej

Komentarz miesięczny - Grudzień 2016

Czynnikiem, który w znacznym stopniu wpływał na rynki w listopadzie był wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. W wyniku wygranej republikańskiego kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych wzrosła obawa inwestorów o wzrost deficytu i zadłużenia w wyniku realizacji przedwyborczych obietnic.

czytaj więcej

Rynek metali szlachetnych po wyborach w USA

Reakcja rynków finansowych w pierwszych godzinach po ogłoszeniu sensacyjnych wyników wyborów była zgodna z wcześniejszymi oczekiwaniami rynkowymi w sytuacji wygranej Donalda Trumpa. Mieliśmy ucieczkę inwestorów do bezpiecznych aktywów. Po kilku godzinach od ogłoszenia wyników wyborów rynek odwrócił swoje nastawienie o 180 stopni.

czytaj więcej

Wybory wpłynęły na rynek REIT

Ostatnie tygodnie okazały się trudne dla notowań indeksów REIT. Notowania głównych indeksów REIT na rynkach rozwiniętych znajdowały się pod większą presją niż główne indeksy akcji na rynkach rozwiniętych.

czytaj więcej

Inwestorzy pod wpływem polityki

Ogłoszone zmiany w OFE wyglądają korzystnie, naturalnie przy przyjęciu punktu odniesienia jako pełnej nacjonalizacji środków z OFE. Zmiany w ogłoszonym kształcie zmniejszyłyby systemowe ryzyko polskiego rynku – podaży akcji lub nacjonalizacji spółek na GPW.

czytaj więcej

Referendum w centrum uwagi

Wydaje się, że obecnie rynek za scenariusz bazowy przyjmuje pozostanie Wielkiej Brytanii w strukturach europejskich. W sytuacji innego wyniku możemy być świadkiem istotnych turbulencji.

czytaj więcej