Komentarz miesięczny – Wrzesień 2018

W sierpniu silnie traciły na wartości waluty Turcji, Indii i Argentyny.


czytaj dalej

Gorący czerwiec na rynku finansowym

Można powiedzieć, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że w czerwcu, mimo zbliżających się wakacji, inwestorzy nie powinni narzekać na brak istotnych zdarzeń, które mogą zdecydowanie zmienić obraz rynku w średnim i długim horyzoncie.

czytaj więcej

Sprawdź swoją strategię inwestycyjną - test asset management bez żadnych zobowiązań

Załóż bezpłatne konto DEMO »

Ryzyko polityczne, a kwestia dywidendy

W ostatnim czasie mamy do czynienia z ogłaszaniem rekomendacji wypłat dywidend oraz ich zatwierdzaniem przez walne zgromadzenia akcjonariuszy. Relatywna siła spółek, które jeszcze dywidendy nie zatwierdziły, a potencjał do wypłaty mają bardzo duży - znacząco wyższy niż rekomendacja zarządu - może świadczyć o oczekiwaniach inwestorów na pozytywne zaskoczenia i wypłatę większej dywidendy.

czytaj więcej

Moody's wkracza do gry

Patrząc na zachowanie polskiego rynku w jego trzech głównych aspektach, czyli akcje, obligacje oraz waluty, można sądzie, że rynek od pewnego czasu dyskontuje już potencjalnie negatywną informację o obniżeniu ratingu Polski przez agencje Moody’s.

czytaj więcej

Wzrost zmienności na horyzoncie

Obecnie indeksy rynków akcji znajdują się na bardzo interesujących poziomach. Mamy widoczną poprawę sentymentu rynkowego, która została zapoczątkowana na rynkach rozwiniętych na przełomie stycznia i lutego.

czytaj więcej

Kolejny atak na 2000 punktów na WIG20 bardzo możliwy

Po największym miesięcznym wzroście WIG20 od marca 2010 roku (WIG20 wzrósł o 9,52%), kwiecień rozpoczął się od korekty. W poprzednim miesiącu gwiazdami naszego rynku były sektory wcześniej omijane, czyli banki i energetyka.

czytaj więcej

„Gołębi" ton Fedu pomógł giełdom

Przewodnicząca Rezerwy Federalnej Janet Yellen przedstawiła gołębie nastawienie do kształtowania polityki monetarnej w najbliższym okresie. Retoryka wystąpienia szefowej Fedu dała do zrozumienia, że poprzednio zakładana droga do zacieśniania pieniężnego może być łagodniejsza. Wcześniej oczekiwane cztery podwyżki stóp procentowych na ten rok wydają się już bardzo mało realne.

czytaj więcej

Perspektywa rynku surowców

Jeżeli oczekiwania co do wzrostu inflacji oraz utrzymanie pozytywnego globalnego wzrostu gospodarczego w najbliższych miesiącach się zmaterializują surowce mogą być ciekawą klasą aktywów do inwestowania.

czytaj więcej