Komentarz rynkowy I kwartał 2019 roku

W pierwszym kwartale rynki finansowe, a zwłaszcza krajowy rynek finansowy...


czytaj dalej

Komentarz tygodniowy 9 września 2019 roku

Pierwszy tydzień września rozpoczął się negatywnie dla krajowych obligacji skarbowych.

czytaj więcej

Komentarz tygodniowy 19 sierpnia 2019 roku

Obaw o scenariusz globalnej recesji ciąg dalszy. W skróconym świątecznym tygodniu inwestorzy wykorzystując niższą płynność rynku zepchnęli rentowności krajowych obligacji do historycznie najniższego poziomu (1,73%).

czytaj więcej

Komentarz tygodniowy 5 sierpnia 2019 roku

W minionym tygodniu najistotniejszym wydarzeniem na globalnych rynkach dłużnych, które kreowało nastroje inwestorów, było posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

czytaj więcej

Komentarz tygodniowy 29 lipca 2019 roku

W ostatnim tygodniu nastroje na rynkach dłużnych były kreowane przez decyzję i wydźwięk komentarza po spotkaniu Europejskiego Banku Centralnego.

czytaj więcej

Komentarz tygodniowy 22 lipca 2019 roku

Obligacje skarbowe w dalszym ciągu zyskiwały na wartości na fali globalnych oczekiwań na powrót „łagodnej polityki monetarnej”.

czytaj więcej

Komentarz tygodniowy 15 lipca 2019 roku

Globalny rynek obligacji reaguje na wystąpienie szefa FED przed Senatem.

czytaj więcej

Komentarz tygodniowy 8 lipca 2019 roku

Na amerykańskim rynku długu skarbowego w zeszłym tygodniu kontynuowany był spadek rentowności 10 letnich obligacji skarbowych.

czytaj więcej