Komentarz rynkowy I kwartał 2019 roku

W pierwszym kwartale rynki finansowe, a zwłaszcza krajowy rynek finansowy...


czytaj dalej

Rynek metali szlachetnych po wyborach w USA

Reakcja rynków finansowych w pierwszych godzinach po ogłoszeniu sensacyjnych wyników wyborów była zgodna z wcześniejszymi oczekiwaniami rynkowymi w sytuacji wygranej Donalda Trumpa. Mieliśmy ucieczkę inwestorów do bezpiecznych aktywów. Po kilku godzinach od ogłoszenia wyników wyborów rynek odwrócił swoje nastawienie o 180 stopni.

czytaj więcej

Wybory wpłynęły na rynek REIT

Ostatnie tygodnie okazały się trudne dla notowań indeksów REIT. Notowania głównych indeksów REIT na rynkach rozwiniętych znajdowały się pod większą presją niż główne indeksy akcji na rynkach rozwiniętych.

czytaj więcej

Inwestorzy pod wpływem polityki

Ogłoszone zmiany w OFE wyglądają korzystnie, naturalnie przy przyjęciu punktu odniesienia jako pełnej nacjonalizacji środków z OFE. Zmiany w ogłoszonym kształcie zmniejszyłyby systemowe ryzyko polskiego rynku – podaży akcji lub nacjonalizacji spółek na GPW.

czytaj więcej

Referendum w centrum uwagi

Wydaje się, że obecnie rynek za scenariusz bazowy przyjmuje pozostanie Wielkiej Brytanii w strukturach europejskich. W sytuacji innego wyniku możemy być świadkiem istotnych turbulencji.

czytaj więcej

Gorący czerwiec na rynku finansowym

Można powiedzieć, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że w czerwcu, mimo zbliżających się wakacji, inwestorzy nie powinni narzekać na brak istotnych zdarzeń, które mogą zdecydowanie zmienić obraz rynku w średnim i długim horyzoncie.

czytaj więcej

Ryzyko polityczne, a kwestia dywidendy

W ostatnim czasie mamy do czynienia z ogłaszaniem rekomendacji wypłat dywidend oraz ich zatwierdzaniem przez walne zgromadzenia akcjonariuszy. Relatywna siła spółek, które jeszcze dywidendy nie zatwierdziły, a potencjał do wypłaty mają bardzo duży - znacząco wyższy niż rekomendacja zarządu - może świadczyć o oczekiwaniach inwestorów na pozytywne zaskoczenia i wypłatę większej dywidendy.

czytaj więcej

Moody's wkracza do gry

Patrząc na zachowanie polskiego rynku w jego trzech głównych aspektach, czyli akcje, obligacje oraz waluty, można sądzie, że rynek od pewnego czasu dyskontuje już potencjalnie negatywną informację o obniżeniu ratingu Polski przez agencje Moody’s.

czytaj więcej