Komentarz miesięczny – Wrzesień 2018

W sierpniu silnie traciły na wartości waluty Turcji, Indii i Argentyny.


czytaj dalej

Przebudzenie instytucji finansowych

Pozytywny klimat wokół sektora bankowego jest jednym z najważniejszych warunków dla stabilnej hossy na polskim rynku akcji. Sektor stanowi ponad 30 proc. kapitalizacji polskiej giełdy.

czytaj więcej

Sprawdź swoją strategię inwestycyjną - test asset management bez żadnych zobowiązań

Załóż bezpłatne konto DEMO »

Dobre dane z gospodarki wsparciem dla GPW

Polska giełda w ostatnich dniach zachowuje się wyraźnie lepiej od S&P500, co może być potwierdzeniem zmiany liderów hossy na globalnych rynkach finansowych i poszukiwaniem rynków, gdzie poza dodrukiem pieniądza można spodziewać się poprawy w strefie realnej.

czytaj więcej

Europejski Bank Centralny wyznaczył trend

Lokomotywa w postaci QE zafundowana przez Europejski Bank Centralny wywindowała niemiecki indeks DAX do poziomu 12 tyś pkt, co daje od początku roku wzrost o ponad 20%.

czytaj więcej

Koniec cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

Niższy koszt pieniądza pozytywnie wpłynie na wyniki spółek posiłkujących się długiem. Ponadto wzrośnie atrakcyjność akcji przedsiębiorstw dzielących się swoimi zyskami w postaci dywidendy.

czytaj więcej

Rada Polityki Pieniężnej pod silną presją

Dane makroekonomiczne od początku roku potwierdzają pozytywne momentum ze strefy realnej w polskiej gospodarce. Dane z pewnością będą wywierały silną presję na RPP na dalsze obniżki stóp procentowych już na najbliższym posiedzeniu w marcu. Nie można wykluczyć cięcia stóp procentowych nawet o 50 pb.

czytaj więcej

Podążać za trendem czy „sprzedawać fakty”?

Europejskie rynki akcji, w tym szczególnie giełda niemiecka, zachowują się wyraźnie lepiej od pozostałych parkietów. DAX tylko od początku tego roku zwyżkował o ponad 10 proc., podczas gdy w tym samym okresie główny indeks w Stanach nieznacznie stracił, natomiast japoński Nikkei225 jest zaledwie 1 proc. na plusie.

czytaj więcej

Sytuacja rynków uzależniona od skali europejskiego luzowania ilościowego

Na plus rynku akcji przemawiają ostatnie dane makroekonomiczne Polski. Dobra produkcja przemysłowa, solidny wzrost realnych wynagrodzeń i zatrudnienia potwierdzają stabilność wzrostu PKB i co za tym idzie – zysków spółek. Dają także szansę sektorowi bankowemu, największej branży na polskiej giełdzie, na zrekompensowanie ubytku zysków spowodowanych ostatnimi wydarzeniami oraz zmianami regulacyjnymi.

czytaj więcej