Komentarz rynkowy I kwartał 2019 roku

W pierwszym kwartale rynki finansowe, a zwłaszcza krajowy rynek finansowy...


czytaj dalej

Lista artykułów dla słowa kluczowego: OFE

Inwestorzy pod wpływem polityki

Ogłoszone zmiany w OFE wyglądają korzystnie, naturalnie przy przyjęciu punktu odniesienia jako pełnej nacjonalizacji środków z OFE. Zmiany w ogłoszonym kształcie zmniejszyłyby systemowe ryzyko polskiego rynku – podaży akcji lub nacjonalizacji spółek na GPW.

czytaj więcej

PMI zwiększył niepewność

Na bardzo niską aktywność na polskiej giełdzie w znacznym stopniu rzutują spekulacje dotyczące dalszych losów OFE i ich wpływu na rynek.

czytaj więcej

Kluczowa sprawa to ożywienie gospodarki, a nie Fed i OFE

Wczorajsze notowania na warszawskim rynku akcji upłynęły pod wpływem wyczekiwania na wieczorną decyzję Fedu. Niestety niniejszy komentarz powstawał przed podjęciem tej decyzji.

czytaj więcej

Rynek wspiął się po ścianie strachu. Teraz odpoczynek?

Druga połowa roku zaczęła się bardzo obiecująco dla polskiego rynku akcji. W ciągu półtora miesiąca główny indeks giełdowy wzrósł o kilkanaście procent. Co symptomatyczne, zwyżki rozpoczęły się po ogłoszeniu przez rząd planów reformy systemu emerytalnego, które mają ograniczyć rolę otwartych funduszy emerytalnych na polskim rynku kapitałowym – rynek wspiął się po ścianie strachu.

czytaj więcej
NASTĘPNA