Komentarz rynkowy I kwartał 2019 roku

W pierwszym kwartale rynki finansowe, a zwłaszcza krajowy rynek finansowy...


czytaj dalej

Lista artykułów dla słowa kluczowego: asset management

Jak działa asset management

Asset management to inwestowanie indywidualne. Inwestor posiada należący do niego rachunek maklerski, wszystkie aktywa są nabywane w jego imieniu. Inwestycja należy do inwestora, a zarządzający mają upoważnienie do inwestowania w jego imieniu.

czytaj więcej

Oszczędzanie dla dzieci

Przyszłość jest trudna do odgadnięcia i warto zastanowić się jak duże wydatki czekają rodzinę w przyszłości. Oszczędzanie dla dzieci to nie tylko odkładanie niewielkich kwot na bliżej nieokreślone cele. Oszczędzanie dla dzieci to planowanie konkretnych wydatków, które niemal z pewnością pojawią się w przyszłości.

czytaj więcej

Fundusze akcji spółek dywidendowych

Na rynku dostępnych jest kilka funduszy, których portfele składają się z akcji polskich spółek wypłacających dywidendy. Dostępne są też fundusze lokujące w europejskie, amerykańskie i globalne spółki dywidendowe.

czytaj więcej

Koszt jak powietrze – nie widać, a jest

Tak jak powietrze jest niezbędne do życia, tak opłata w inwestycjach pozwala funkcjonować firmie inwestycyjnej. Większość dostępnych na rynku produktów inwestycyjnych nie grzeszy przejrzystością w kwestii kosztów, dlatego warto dokładnie przeanalizować ile płacimy za inwestycję.

czytaj więcej
NASTĘPNA