Komentarz rynkowy I kwartał 2019 roku

W pierwszym kwartale rynki finansowe, a zwłaszcza krajowy rynek finansowy...


czytaj dalej

Lista artykułów dla słowa kluczowego: emerytura

Na emeryturze nie spłacisz hipoteki

Biorąc kredyt hipoteczny, czy podejmując zobowiązania finansowe, które będą obowiązywały również po przejściu na emeryturę warto od razu zabezpieczyć ich spłatę w przyszłości. W momencie przejścia na emeryturę nagle może zabraknąć środków nie tylko na to by żyć na porównywalnym poziomie, ale by zaspokoić podstawowe potrzeby i zobowiązania.

czytaj więcej

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – IKZE

IKZE może być oferowane w postaci różnych produktów dając oszczędzającym na emeryturę dużą elastyczność w realizowaniu własnych strategii inwestycyjnych. IKZE może być dostępne jako fundusz inwestycyjny, samodzielne inwestowanie na giełdzie poprzez rachunek maklerski, ubezpieczenie na życie z UFK, lokata, rachunek oszczędnościowy lub dobrowolny fundusz emerytalny.

czytaj więcej

Indywidualne Konto Emerytalne – IKE

Indywidualne Konto Emerytalne, zwane w skrócie IKE pozwala na ochronę gromadzonych oszczędności przed podatkiem od zysków kapitałowych. IKE pozwala również na dywersyfikację oszczędzania poprzez wykorzystanie różnych form inwestowania.

czytaj więcej

Jak oszczędzać na emeryturę

Im wcześniej inwestor zaczyna oszczędzać na emeryturę, tym większą ma szansę na zgromadzenie właściwego kapitału. W chwili przejścia na emeryturę nie ma co liczyć, że jej wysokość będzie zbliżona do wysokości pensji.

czytaj więcej
NASTĘPNA