Komentarz rynkowy I kwartał 2019 roku

W pierwszym kwartale rynki finansowe, a zwłaszcza krajowy rynek finansowy...


czytaj dalej

Lista artykułów dla słowa kluczowego: fundusze inwestycyjne

Jak działa asset management

Asset management to inwestowanie indywidualne. Inwestor posiada należący do niego rachunek maklerski, wszystkie aktywa są nabywane w jego imieniu. Inwestycja należy do inwestora, a zarządzający mają upoważnienie do inwestowania w jego imieniu.

czytaj więcej

Fundusze akcji spółek dywidendowych

Na rynku dostępnych jest kilka funduszy, których portfele składają się z akcji polskich spółek wypłacających dywidendy. Dostępne są też fundusze lokujące w europejskie, amerykańskie i globalne spółki dywidendowe.

czytaj więcej

Koszt jak powietrze – nie widać, a jest

Tak jak powietrze jest niezbędne do życia, tak opłata w inwestycjach pozwala funkcjonować firmie inwestycyjnej. Większość dostępnych na rynku produktów inwestycyjnych nie grzeszy przejrzystością w kwestii kosztów, dlatego warto dokładnie przeanalizować ile płacimy za inwestycję.

czytaj więcej

Jak zainwestować milion złotych

Wypracowanie miliona złotych wolnych środków do zainwestowania jest trudne. Nie mniej trudne jest odpowiedzieć na pytanie jak zainwestować milion złotych.

czytaj więcej
NASTĘPNA