Dlaczego IKE?

  • Korzyści podatkowe (brak podatku od zysków kapitałowych) przy Wypłacie*
  • Dziedziczność zgromadzonych środków (brak podatku od spadku i darowizn)
  • Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych w wieku 60 lat*
  • Płynność inwestycji - możesz w każdej chwili wypłacić zainwestowane pieniądze**
  • To Ty decydujesz ile zainwestujesz
  • Minimalna pierwsza wpłata to 400 zł (obejmuje jednorazową opłatę za otwarcie rejestru wynoszącą 200 zł)
  • Kolejna wpłata to tylko 50 zł
  • Limit rocznej wpłaty - 14 295 zł w 2019 roku

* Przy spełnieniu warunków ustawowych

** Konsekwencje określone ustawowo

Dywersyfikacja portfela

Emerytura Dywersyfikacja