IKZE – już dziś płać mniej fiskusowi!

  • ULGA PODATKOWA PIT – W roku 2019 zyskujesz do 1829,76 zł (w zależności od progu podatkowego)
  • Korzyści podatkowe (brak podatku od zysków kapitałowych, w zamian 10% zryczałtowany podatek przy wypłacie*)
  • Dziedziczność zgromadzonych środków (brak podatku od spadków i darowizn)
  • Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych w wieku 65 lat*
  • Płynność inwestycji – możesz w każdej chwili wypłacić zainwestowane pieniądze**
  • To Ty decydujesz ile zainwestujesz
  • Minimalna pierwsza wpłata to 400 zł (obejmuje jednorazową opłatę za otwarcie rejestru wynoszącą 200 zł)
  • Kolejna wpłata to tylko 50 zł
  • Limit rocznej wpłaty – 5 718 zł w 2019 roku

* Przy dochowaniu warunków do wypłaty

** Konsekwencje określone ustawowo

W zależności od Twojego progu podatkowego możesz zyskać do:

próg podatkowy 32% próg podatkowy 19% próg podatkowy 18%
Odliczysz od podatku kwotę: 1829,76 zł 1086,42 zł 1029,24 zł

Zdywersyfikowany portfel:

Emerytura Dywersyfikacja

Już dziś zadbaj o lepsze jutro.