Alior Agresywny

  • Wykorzystanie potencjału wzrostu cen akcji spółek o dynamicznym wzroście zysków
  • Zdywersyfikowany portfel akcji oparty zarówno o akcje spółek dużych średnich i małych
  • Możliwości uzyskania ponadprzeciętnych stóp zwrotu, przy akceptacji wysokiego poziomu ryzyka inwestycyjnego

 

Polityka inwestycyjna

Subfundusz akcyjny (instrumenty udziałowe do 100% aktywów), koncentrujący się na wybranych spółkach, o ponadprzeciętnych wzrostach zysków mając także na uwadze wyższe ryzyko. Jednym z istotnych kryteriów doboru spółek jest ocena, czy dane spółki są liderami w swoich branżach, mogą się nimi stać i czy ich potencjał wzrostu jest wyższy niż ich bezpośredniej konkurencji.

 Wyniki historyczne

Pobierz pełną tabelę wycen: CSV

Stopy zwrotu

Stan na dzień:
1 dzień
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
2 lata
3 lata
5 lat
Od początku roku
Od pierwszej wyceny

Wycena jednostki

Stan na dzień:

PLN

Struktura portfela

Stan na dzień:
Ekspozycja na indeksy Alokacja aktywów
Ekspozycja na indeksy
Alokacja aktywów
Struktura sektorowa
Struktura sektorowa

Podstawowe informacje

Zarządzający funduszem Fryderyk Krawczyk, Kamil Czapnik
Początek działalności 2010-03-29
Benchmark 90% WIG + 10% WIBID 3M
Profil ryzyka i zysku
1
2
3
4
5
6
7
Minimalna pierwsza wpłata 200 zł
Minimalna kolejna wpłata 100 zł
Stawki opłat sprawdź w Tabeli Opłat
Rachunek nabyć 02 2490 0005 0000 4600 4282 3174

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, w tym zasady ich pobierania, zawiera prospekt informacyjny i statut Funduszu.

 

Dokumenty

Karta informacyjna
Kluczowe informacje dla inwestorów
Prospekt informacyjny Alior SFIO
Sprawozdanie finansowe

Pozostałe dokumenty