Plan systematycznego oszczędzania

Plan Systematycznego Oszczędzania jest to jedna ze strategii inwestycyjnych w ramach Funduszu Alior SFIO. Korzyścią inwestycji w PSO jest uzyskanie obniżonych opłat przy zakupie jednostek uczestnictwa w okresie minimum 3 lat oraz możliwość wycofania środków przed upływem zadeklarowanego terminu inwestycji bez ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z Regulaminem PSO. Plan Systematycznego Oszczędzania to także niższe kwoty wpłat minimalnych.

Zalety Planu Systematycznego Oszczędzania w ramach ALIOR SFIO:

  • zniżki w opłatach manipulacyjnych,
  • możliwość wycofania środków w dowolnym momencie, z zachowaniem warunków Regulaminu PSO,
  • minimalna kwota wpłaty wynosi 50 złotych,
  • możliwość wyboru odpowiedniej strategii inwestycyjnej,
  • minimum formalności związanych z uruchomieniem i realizacją Planu.