Dokumenty funduszy inwestycyjnych

2020.01.20 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszu ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna kat. B
2020.01.20 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszu ALIOR Spokojny dla Ciebie kat. B
2020.01.20 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszu ALIOR Multi Asset kat. B
2020.01.20 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszu ALIOR Agresywny kat. B
2020.01.20 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszu ALIOR Obligacji Światowych kat. B
2020.01.20 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszu ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna kat. B
2020.01.20 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszu ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna kat. B
2020.01.20 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszu ALIOR Stabilny na Przyszłość kat. B
2020.01.20 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszu ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna kat. B
2020.01.20 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszu ALIOR Oszczędnościowy kat. B
2020.01.20 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszu ALIOR Stabilnych Spółek kat. B
2020.01.20 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszu ALIOR Papierów Dłużnych kat. B
2020.01.17 Karta informacyjna Subfunduszu ALIOR Fundusz Funduszy Strategia Rozważna
2020.01.17 Karta informacyjna Subfunduszu ALIOR Stabilny na Przyszłość
2020.01.17 Karta Informacyjna Subfunduszu ALIOR Oszczędnościowy
NASTĘPNA