Dokumenty funduszy inwestycyjnych

Kategoria dokumentów: Sprawozdania

2019.06.30 Sprawozdanie finansowe Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna za okres 01.01-30.06.2019
2019.06.30 Sprawozdane finansowe Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna za okres 01.01-30.06.2019
2019.06.30 Sprawozdanie finansowe Alior Oszczędnościowy za okres 01.01-30.06.2019
2019.06.30 Połączone sprawozdanie finansowe Alior SFIO za okres od 01.01-30.06.2019
2019.06.30 Sprawozdanie finansowe Alior Multi Asset za okres 01.01-30.06.2019
2019.06.30 Sprawozdanie finansowe Alior Papierów Dłużnych za okres 01.01-30.06.2019
2019.06.30 Sprawozdanie finansowe Alior Stabilnych Spółek za okres 01.01-30.06.2019
2019.06.30 Sprawozdanie finansowe Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna za okres 01.01-30.06.2019
2019.06.30 Sprawozdanie finansowe Alior Agresywny za okres 01.01-30.06.2019
2019.06.30 Sprawozdanie finansowe Alior Obligacji Światowych za okres 01.01-30.06.2019
2019.06.30 Sprawozdanie finansowe Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna za okres 01.01-30.06.2019
2018.12.31 Sprawozdanie finansowe Alior Multi Asset za okres 01.01-31.12.2018
2018.12.31 Sprawozdanie finansowe Alior Papierów Dłużnych za okres 01.01-31.12.2018
2018.12.31 Połączone sprawozdanie finansowe Alior SFIO za okres od 01.01-31.12.2018
2018.12.31 Sprawozdanie finansowe Alior Oszczędnościowy za okres 01.01-31.12.2018
NASTĘPNA