Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Alior TFI

Alior TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Prowadzimy działalność na podstawie zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Posiadamy następujące zezwolenia KNF:

 • na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich i zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych (z dnia 23 czerwca 2015 roku)
 • na wykonywanie działalności zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (z dnia 23 czerwca 2015 roku)

Alior TFI rozpoczęło działalność w 2010 roku jako dom maklerski i w pierwszych latach działalności posiadało zezwolenie KNF w zakresie prowadzenia działalności maklerskiej. W 2015 roku nastąpiło przekształcenie spółki w towarzystwo funduszy inwestycyjnych i od tego momentu Alior TFI prowadzi działalność na podstawie powyższych zezwoleń.

 

Licencje zespołu zarządzania aktywami

W Alior TFI pracuje m.in. dwóch licencjonowanych doradców inwestycyjnych:

 • Kamil Czapnik posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 389) oraz licencję maklera papierów wartościowych (nr 2126)
 • Fryderyk Krawczyk posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 537)

 

Posiadanie licencji można potwierdzić na stronach Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Inwestycja pod kontrolą

W usłudze asset management w Alior TFI masz bieżący dostęp do pełnej informacji o stanie rachunku i historii transakcji. Logując się do konta inwestycyjnego możesz obserwować wszystkie decyzje zarządzających. W każdej chwili możesz przejąć kontrolę nad inwestycją cofając nam pełnomocnictwo do zarządzania aktywami. Przejmiesz wtedy pełną kontrolę nad swoimi aktywami kończąc jednocześnie współpracę z nami.

Drugim sposobem zerwania współpracy jest wypowiedzenie umowy ze spieniężeniem wszystkich środków.
W takim przypadku sprzedajemy wszystkie aktywa, a Ty otrzymujesz gotówkę na konto.

 

Systemy gwarantujące bezpieczeństwo aktywów

Alior TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych świadczącym m.in. usługę zarządzania aktywami (asset management), ale w związku z tą usługą nie prowadzi rachunków papierów wartościowych ani rachunków pieniężnych. Rachunki maklerskie prowadzone są w renomowanych domach maklerskich, należących do największych bankowych grup kapitałowych. Domy te objęte są systemem rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Celem systemu rekompensat jest zapewnienie inwestorom wypłat środków pieniężnych w przypadku ogłoszenia upadłości domu maklerskiego.

 

Bezpieczeństwo w korzystaniu z Konta inwestycyjnego

Bezpieczeństwo dostępu i operacji wykonywanych w ramach klienckiego Konta inwestycyjnego zależy w równym stopniu od nas i od naszych Klientów. Korzystając ze swojego Konta w Alior TFI, pamiętaj by komputer, z którego korzystasz:

 • był wyposażony w legalne oprogramowanie
 • posiadał na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i firewall
 • w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki miał zaznaczony poziom minimum średni

Korzystaj z konta inwestycyjnego w Alior TFI z komputerów, których oprogramowanie jest Ci znane.

Wszelkie zauważone nieprawidłowości, jak również fakt utraty dostępu do Konta zgłoś do nas.

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 • Loguj się do Konta w Alior TFI wyłącznie poprzez wybór ikony logowania na naszej stronie https://www.aliortfi.com/ lub poprzez wpisanie w pole adresu w przeglądarce https://www.aliortfi.com/konto. Przed zalogowaniem się (wpisaniem identyfikatora i hasła), sprawdź czy adres strony logowania zaczyna się od "https" i czy w obrębie okna znajduje się kłódka oznaczająca połączenie szyfrowane.
 • Sprawdź certyfikat strony, gdyż możliwe są ataki na komputery, które powodują, że mimo, iż w adresie widnieje prawidłowy adres www, komputer może być połączony ze stroną wyłudzającą dane. Sprawdzenie certyfikatu (powinno być: wystawiony dla: www.aliortfi.com oraz data ważności dłuższa od aktualnej daty) pomoże w ustaleniu czy strona nie jest fałszywa.
 • Reaguj na ostrzeżenia wyświetlane przez przeglądarki WWW.
 • Używaj menu do przechodzenia pomiędzy poszczególnymi funkcjami. Nie używaj funkcji WSTECZ ani DALEJ w oknie przeglądarki.
 • Pamiętaj, aby zawsze używać funkcji WYLOGUJ, która zapewnia bezpieczne zakończenie pracy w systemie.
 • Alior TFI nigdy nie wysyła e-maili z prośbą o weryfikację danych.
 • Nie udostępniaj nikomu swojego loginu i hasła.


Elementy bezpieczeństwa wdrożone przez Alior TFI

 • Login – unikalny ciąg liter i cyfr, który otrzymuje każdy Klient korzystający z usług Alior TFI. Razem z hasłem służy do identyfikacji w procesie logowania. Identyfikatora nie należy nigdy udostępniać innym osobom.
 • Hasło – służy do identyfikacji w procesie logowania. Hasło definiujesz samodzielnie. Hasła nie należy nigdy udostępniać innym osobom. Żaden pracownik Alior TFI nie poprosi nigdy o Twoje hasło. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy dokonywanie okresowych zmian hasła.
 • Kod SMS – w celu potwierdzenia wybranych operacji dokonywanych w ramach konta inwestycyjnego, otrzymasz kod w wiadomości SMS, która będzie posiadała swój unikalny numer. Tylko kod z odpowiadającej mu wiadomości umożliwi dokonanie potwierdzenia. Kilkukrotne błędne wpisanie kodu z wiadomości SMS może zablokować możliwość otrzymania kolejnego kodu przez określony czas.
 • Szyfrowane połączenie – połączenie z kontem inwestycyjnym jest szyfrowanie algorytmem SSL o długości klucza 256 bitów z zastosowaniem certyfikatu uwierzytelnionego przez firmę GeoTrust Inc. W czasie jego używania adres wyświetlany przez przeglądarkę internetową, powinien zaczynać się od: https://www.aliortfi.com/. Certyfikat GeoTrust True Business ID Extended Validation (EV) oferuje funkcjonalność "green bar". W nowszych przeglądarkach internetowych pasek adresu jest podświetlany na zielono i zawiera nazwę firmy, która otrzymała certyfikat. Daje to odwiedzającemu pewność, że jest na właściwej stronie, która w maksymalny sposób zabezpiecza transmisję danych.
 • Sesja internetowa – gdy system stwierdzi brak aktywności w określonym czasie, nastąpi automatyczne wylogowanie. W celu kontynuowania pracy należy ponownie się zalogować.