Co nas wyróżnia

 • Doświadczenie
  Nasz zespół zarządzający aktywami oraz funduszami inwestycyjnymi ma wieloletnie doświadczenie. Alokację środków powierzasz ekspertom.
 • Przejrzystość
  Usługę asset management (zarządzanie aktywami) świadczymy poprzez internetowe konto inwestycyjne, na którym możesz sprawdzać stan konta, historię transakcji czy skład Twojego portfela.
  W funduszach inwestycyjnych systematycznie komunikujemy jak realizujemy zakładaną politykę inwestycyjną publikując prospekt informacyjny, wraz z okresowymi aktualizacjami, karty informacyjne, a także wymagane prawem sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych.
 • Dopasowanie
  W ramach usługi asset management analizujemy Twoje indywidualne preferencje i rekomendujemy Ci odpowiednią strategię inwestycyjną. Możesz wybrać jedną z 12 strategii, zróżnicowanych pod względem ryzyka i oczekiwanych zysków.
  Dzięki dostępowi do wielu funduszy inwestycyjnych możesz również samodzielnie zbudować portfel inwestycyjny korzystając z szerokiego wyboru funduszy o zróżnicowanych strategiach.
 • Dostępność
  Konto internetowe w usłudze asset management otwierasz i obsługujesz w dowolnym czasie i miejscu. Masz także stały kontakt z Konsultantem Inwestycyjnym, dzięki dostępowi do videorozmowy.

Otwórz bezpłatne konto DEMO i sprawdź usługę asset management bez żadnych zobowiązań. Przejdź do strony fundusze inwestycyjne by zobaczyć szczegółowe informacje o funduszach, którymi zarządzamy.