Zmiana nazwy Subfunduszu Alior Pieniężny na Alior Oszczędnościowy

21 Stycznia 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 21 stycznia 2019 roku zmieniała się nazwa subfunduszu Alior Pieniężny, wyodrębnionego w ramach Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty na Alior Oszczędnościowy. Zmiana wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego, a także stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiotowej sprawie względem Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Zmiana nazwy subfunduszu nie wpływa w żaden sposób na inwestycje Uczestników ani nie wiąże się z koniecznością dopełniania przez Uczestników dodatkowych formalności.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zespół Alior TFI S.A.

    POWRÓT