Zmiana Regulaminu zarządzania portfelami

14 Czerwca 2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż dokonaliśmy zmian w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, W Skład Którego Wchodzi Jeden Lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych, przez Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Aktualizacji uległ również Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

Zmiany do Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem wejdą w życie w terminie 4 tygodni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Nowy Regulamin został opublikowany na stronie www.aliortfi.com/asset-management/dokumenty oraz na Koncie Inwestycyjnym, w sekcji Dokumenty.

Jednocześnie informujemy, że każdemu z Klientów, który nie wyraża zgody na treść zmian do Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przed ich wejściem w życie, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych na dotychczasowych zasadach, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi Regulaminami

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszymi Konsultantami, pod nr tel. 22 4638899, którzy z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie pytania.

Pozostajemy do Państwa Dyspozycji
Zespół Alior TFI

    POWRÓT