Ludzie


Partnerzy Zarządzający

Michał Szymański Prezes Zarządu
Andrzej Płachta Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Filip Gorczyca Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Czublun Członek Rady Nadzorczej
Bruno Ferreira
Członek Rady Nadzorczej
Joanna Kalawa
Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Nagel Członek Rady Nadzorczej

 

Zespół Zarządzania Aktywami

Fryderyk Krawczyk Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami
Andrzej Knigawka Dyrektor ds. Inwestycji
Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami