Fryderyk Krawczyk

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 537)

Fryderyk Krawczyk

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Specjalizacja: Ekonometria. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w KBC TFI S.A., gdzie w latach 2006 – 2011 zajmował kolejno stanowiska Dealer Rynku Papierów Dłużnych, Dyrektor Biura Realizacji Transakcji oraz Zarządzający portfelami. Jako Zarządzający w KBC TFI przygotowywał oraz zarządzał strategiami dłużnymi (m.in. w funduszach KBC Pieniężny oraz KBC Globalny Stabilny) oraz częścią dłużną strategii mieszanych portfeli klientów indywidualnych. W latach 2012-2014 pracował w Skarbiec TFI S.A. jako Zarządzający funduszami, gdzie zarządzał m.in. aktywami funduszy Skarbiec Obligacja, Skarbiec Lokacyjny czy Skarbiec Kasa. W 2014 objął stanowisko Starszy Zarządzający Aktywami w Amundi TFI S.A., gdzie zarządzał m.in. aktywami funduszy Amundi Obligacji, Amundi Płynnościowy oraz częścią dłużną funduszy Amundi Stabilnego Wzrostu i Amundi Zrównoważony.