Kamil Czapnik

Starszy Zarządzający Aktywami

Posiada licencje doradcy inwestycyjnego (nr 389) oraz maklera papierów wartościowych (nr 2126).

Kamil Czapnik
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Marketing i Zarządzanie, specjalizacja Finanse i Strategie Przedsiębiorstw. Z rynkiem kapitałowym związany od 2007 roku. Doświadczenie zawodowe zdobył w Domu Maklerskim Alfa Zarządzanie Aktywami na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego, gdzie zarządzał aktywami Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Pracował również w Domu Maklerskim AmerBrokers na stanowiskach Maklera Papierów Wartościowych oraz Analityka Inwestycyjnego.