Piotr Czublun

Członek Rady Nadzorczej


Piotr Czublun

Piotr Czublun ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i od 2005 roku wykonuje zawód radcy prawnego. W latach 1998-2004 pracował jako prawnik wewnętrzny we wiodących instytucjach finansowych w Polsce, realizując szereg projektów m.in. na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Nationale-Nederlanden, Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Nationale-Nederlanden, ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W latach 2001-2004 pełnił też funkcję menadżera działu prawnego w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Royal PBK S.A. W latach 2005-2009 Piotr Czublun pracował na rzecz międzynarodowej firmy prawniczej CMC Cameron McKenna, jako lider praktyki prawa sektora usługi finansowych oraz praktyki prawa IT. W ramach współpracy z CMS Cameron McKenna Piotr Czublun realizował szereg projektów na rzecz zakładów ubezpieczeń, banków oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od 2010 roku jest partnerem w Kancelarii Czublun Trębicki, gdzie odpowiada za bieżące zarządzanie pracą Kancelarii oraz prowadzenie praktyki prawa ubezpieczeniowego, prawa usług finansowych oraz prawa IT. Od 2016 roku jest Członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów oraz Redaktorem Naczelnym portalu beinsured. W latach 2013-2015 był członkiem zespołu ekspertów ds. prawa ubezpieczeniowego przy Komisji Europejskiej (jedyny przedstawiciel z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej). Został wskazany w prestiżowym rankingu Chambers Europe 2016 oraz Chambers Europe 2015, jako jeden z 5 najlepszych prawników w Polsce w kategorii "Bankowość i finanse: ubezpieczenia".