Akcjonariat

 

100% akcji Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada Alior Bank S.A.

 

Liczba akcji posiadanych przez Alior Bank S.A.: 7 870 840

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 100,00%

Liczba głosów z akcji: 7 870 840

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 100,00%


Źródło: Alior TFI S.A. Stan ustalony na dzień 08.05.2018