Zarządzanie aktywami

Zarządzanie aktywami

Zarządzamy funduszami inwestycyjnymi, aktywami klientów indywidualnych i przedsiębiorstw w usłudze asset management oraz aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Zespół Zarządzania Aktywami Alior TFI zarządza aktywami Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Portfel Trio”. „Portfel Trio” to kompleksowe rozwiązanie inwestycyjne w formie ubezpieczenia, które dzięki połączeniu trzech zróżnicowanych strategii pozwala na dopasowanie portfela inwestycyjnego do preferencji każdego Klienta. Ubezpieczycielem jest Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Szczegóły dostępne są na stronie www.portfeltrio.pl