Jak grać na giełdzie i zostać inwestorem?

Inwestowanie na giełdzie może przynieść ponad przeciętne zyski, ale trzeba wiedzieć jak grać na giełdzie by zyskać. Po pierwsze trzeba pamiętać, że giełda to nie gra, to poważna inwestycja, na której można wiele zyskać, ale również stracić. Przyjmując strategię gry na giełdzie, łatwo można wejść w spekulacje i stać się bardziej graczem niż inwestorem. Aby inwestować na giełdzie trzeba posiadać wiedzę na temat rynków finansowych, na bieżąco śledzić informacje ze spółek i oceniać perspektywy rynku. Trzeba również umieć zapanować nad emocjami, by nie podejmować nerwowych decyzji. Inwestowanie na giełdzie powinno się traktować długoterminowo.

 

Inwestowanie z obraną strategią

Każda inwestycja wymaga przygotowania właściwej strategii. Strategia inwestycyjna powinna uwzględniać cel oraz czas trwania inwestycji. Ważne jest również poznanie własnej wrażliwości na ryzyko. Czy inwestor jest gotowy na okresowe straty w inwestycji jakie mogą nastąpić w trakcie trwania inwestycji. Czy jest gotowy na pełne zaangażowanie w rynek akcji, czy też powinien część portfela ulokować w bezpieczniejszych inwestycjach. Analiza profilu inwestora powinna też uwzględnić jego aktualną sytuację finansową i znajomość rynków. Strategię inwestycyjną można bezpłatnie wygenerować na bezpłatnym koncie demo w Money Makers.

 

Jak grać na giełdzie z ekspertami?

W asset management eksperci z wieloletnim doświadczeniem zarządzają portfelami Klientów. Doświadczeni doradcy inwestycyjni nie zastanawiają się jak grać na giełdzie lecz inwestują. Zarządzający na podstawie strategii inwestycyjnej dopasowanej do oczekiwań inwestora budują indywidualny portfel inwestycyjny i zarządzają nim wybierając aktywa i dokonując transakcji. W ramach asset management dostępne są strategie, w których całość portfela może być zaangażowana w rynek akcji oraz takie, w których akcje stanowią tylko część portfela.

 

Wartość aktywów netto portfela cechuje się dużą zmiennością ze względu na instrumenty finansowe wchodzące w jego skład. Szczegóły dotyczące usługi zarządzania portfelem znajdują się w Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych przez Money Makers TFI S.A. dostępnym na www.moneymakers.pl. Portfel nie gwarantuje uzyskania celu inwestycyjnego. Posiadacz portfela musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000350402 REGON 142296921, NIP 108-000-87-99, kapitał zakładowy: 1 131 334,40 zł w pełni opłacony.

Zabacz również: Doradca inwestycyjny, Jak działa Forex, W co zainwestować pieniądze, Jak zainwestować pieniądze, W co inwestować, Papiery wartościowe, Gdzie zainwestować pieniądze, Jak kupować akcje, Fundusze akcji.