Dobre Praktyki Informacyjne

 

Z przyjemnością informujemy, iż od stycznia 2021 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Alior TFI spełniają  wszystkie Dobre Praktyki Informacyjne Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analiz Online.

Dobre Praktyki Informacyjne są przedsięwzięciem w zakresie samoregulacji branży funduszy inwestycyjnych, którego organizatorami są Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online. Celem Dobrych Praktyk Informacyjnych jest zwiększenie przejrzystości funduszy inwestycyjnych w Polsce. Obok Analiz Online oraz IZFiA w projekt zaangażowane są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz firmy zarządzające Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Patronami Dobrych Praktyk Informacyjnych są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz PFR Portal PPK.

 

W ramach Dobrych Praktyk Informacyjnych  instytucje  prezentować mają dane z zakresu pięciu obszarów:

1. Publikowanie składów portfeli.
2. Publikowanie danych o bilansie sprzedaży.
3. Prezentowanie struktury portfela funduszu.
4. Prezentowanie stóp zwrotu dla benchmarku funduszu.
5. Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek.

Więcej o Dobrych Praktykach Informacyjnych przeczytać można tutaj.