Kontakt

 

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38D

Telefon:  +48 22 463 88 88
Faks:  +48 22 463 88 89
E-mail:  biuro@aliortfi.com

 


 

Fundusze inwestycyjne - infolinia:

Telefon:  +48 22 338 91 85

 


 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

Katarzyna Lamczyk
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
E-mail: daneosobowe@aliortfi.com

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000350402, REGON 142296921, NIP 108-000-87-99, kapitał zakładowy: 1 859 334,40 zł w pełni opłacony. Alior TFI S.A. wykonuje działalność na podstawie uzyskanego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i pod jej nadzorem.