Zarządzanie aktywami

 

ASSET MANAGEMENT-ZARZĄDZANIE AKTYWAMI

 
 

Obecnie usługa ta nie jest już oferowana dla nowych klientów.

Asset management to zarządzanie inwestycjami przez licencjonowanych ekspertów w innowacyjnym i unikalnym modelu. Zasady świadczenia usługi określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w Skład Którego Wchodzi Jeden lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych i Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 2 do powyższego Regulaminu. Do powyższych opłat dolicza się 23% podatku VAT.

Oprócz opłat pobieranych przez Alior TFI, pobierane są również opłaty związane z dokonywaniem transakcji aktywami i prowadzeniem rachunków maklerskich. Alior TFI nie prowadzi rachunków maklerskich. Rachunki na których dokonywane są transakcje prowadzone są w renomowanych domach maklerskich, należących do największych bankowych grup kapitałowych. 

 

 
 
 

Dokumenty