Wycena na dzień: 2023-03-30
ALIOR Konserwatywny 113.40 PLN
ALIOR Ostrożny 106.70 PLN
ALIOR Odpowiedzialny 102.01 PLN
ALIOR Obligacji 98.13 PLN
ALIOR Spokojny dla Ciebie 98.23 PLN
ALIOR Stabilny na Przyszłość 97.10 PLN
ALIOR Zrównoważony 95.22 PLN
ALIOR Akcji 91.32 PLN
ALIOR Globalny 72.62 PLN
 

Komentarz tygodniowy 27 marca 2023 roku (2023-03-27)

Sentyment na rykach finansowych ponownie miał decydujący wpływ na zmiany cen surowców na rynkach światowych. Zarówno złoto, synonim bezpiecznej przystani na wypadek ewentualnego kryzysu finansowego, jak i ropa, której ceny zmieniają się wraz z oceną inwestorów dotyczącą perspektyw gospodarczych, utrzymały zmienność obserwowaną w minionym tygodniu.