Regulacje wewnętrzne / Ład korporacyjny

 

Mając na względzie chęć działania w interesie uczestników zarządzanych przez nas funduszy inwestycyjnych oraz kierując się najwyższymi standardami etycznymi, Spółka zdecydowała się stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, opracowane przez Komisję Nadzoru Finansowego i dostępne na stronie internetowej https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego

 

Dokumenty