Ludzie

 
 

Andrzej Rosłaniec Prezes Zarządu Alior TFI S.A.

Posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie w sektorze finansowym. Uzyskał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 1998 roku. W 2012 roku uczestnik Executive Studies z zakresu przywództwa na Harvard Business School w Bostonie. W 2016 roku ukończył AMP - zaawansowane studia zarządzania na IESE Business School, Uniwersytet w Nawarze. Rozpoczął swą karierę zawodową jako Relationship Manager w Citibank (Poland) S.A. w 1997 roku. Przez szereg lat pełnił funkcje kierownicze w Pionie Bankowości Korporacyjnej, m. in. jako Dyrektor Wykonawczy i Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych, a następnie tworzył i rozwijał bankowość prywatną w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W latach 2015-2021 był Dyrektorem Departamentu Private Banking w Alior Bank S.A. Był członkiem rad nadzorczych Alior Services Sp. z o.o., Money Makers TFI S.A. Członek Rady Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska. W latach 2020 -2021 Dyrektor Biura Maklerskiego Alior Banku. Od grudnia 2021 roku Prezes Alior TFI.

 
 

Artur Włoch Członek Zarządu Alior TFI S.A.

Członek Zarządu odpowiedzialny za nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem oraz obszarem operacji i systemów IT. W zakresie jego kompetencji znajduje się także obszar sprzedaży, marketingu i komunikacji inwestycyjnej.

Artur Włoch posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów, zarządzania aktywami oraz sprzedaży, poparte wieloma sukcesami w budowaniu i skutecznym zarządzaniu strukturami sprzedaży oraz doskonałą znajomością regulacji dotyczących funduszy inwestycyjnych. W latach 2017-2019 był Członkiem Zarządu Opera TFI odpowiedzialnym za Departament Zarządzania Aktywami, Departament Sprzedaży oraz Departament Produktów Inwestycyjnych i Wsparcia Sprzedaży. Jednocześnie pełnił funkcje zarządzającego funduszami i przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego. Nagrodzony dwoma „Złotymi Portfelami” gazety „Parkiet” za najwyższe stopy zwrotu w roku 2018 w kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu oraz funduszy inwestujących w akcje zagranicznych spółek. Wcześniej pracował między innymi w Domu Maklerskim Michael Ström, Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (obecnie Noble Funds TFI) oraz jako dyrektor zarządzający w grupie Getin Noble Bank. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończył międzynarodowe stosunki gospodarcze. Odbył również studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej.

 
 

Konrad Augustyński Członek Zarządu Alior TFI S.A.

Członek Zarządu odpowiedzialny za nadzór nad Departamentem Zarządzania Aktywami wraz z Komitetem Inwestycyjnym. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 329), Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Professional Risk Manager (PRM). 

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Matematyki Stosowanej. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2004 roku. Zanim dołączył do Alior TFI, przez trzynaście lat pracował w TFI PZU. Początkowo zarządzał portfelami i funduszami dłużnymi oraz współzarządzał funduszami mieszanymi w ramach aktywności Biura Papierów Dłużnych, Walut i Towarów, którego pracami kierował od końca 2016 roku. Od 2018 roku dyrektor nowotworzonego biura odpowiedzialnego za rozwój i zarządzanie portfelami i funduszami pasywnymi.  Zanim rozpoczął pracę w Grupie PZU, przez niespełna dwa lata pracował w banku inwestycyjnym Barclays Capital w Londynie, a wcześniej w BRE Bank (obecnie mBank) oraz Biurze Maklerskim Penetrator. Laureat nagród branżowych przyznawanych za wyniki inwestycyjne zarządzanych funduszy, w tym trzech złotych portfeli od gazety giełdy Parkiet i dwóch nagród Alfa przyznawanych przez Analizy Online.