ALIOR SFIO - połączenie subfunduszy

 
 
Połączenie subfunduszy ALIOR SFIO
 
Dnia 21 lipca 2020 roku nastąpiła zmiana oferty produktowej, polegająca na połączeniu niektórych subfunduszy wchodzących w skład ALIOR SFIO.
Jednocześnie informujemy, iż połączenie subfunduszy nie wiąże się z koniecznością dokonywania jakichkolwiek czynności po stronie Uczestników. 
W związku z powyższymi zmianami, rachunki nabyć subfunduszy przejmowanych zostały zamknięte, aktywnymi rachunkami do wpłat pozostały rachunki subfunduszy przejmujących.

 

 STRUKTURA POŁĄCZONYCH SUBFUNDUSZY: 

 Zmiana miała na celu:

  • Uproszczenie oferty.
  • Wyeliminowanie produktów posiadających podobną politykę inwestycyjną.
  • Uporządkowanie palety rozwiązań z bardziej agresywną polityką inwestycyjną, czyli z wysokim udziałem komponentu akcyjnego.
  • Obniżenie kosztów funkcjonowania całego funduszu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami:

 

Dokumenty