Kalkulator regularnego oszczędzania

 

Kalkulator pomoże Ci oszacować wartość Twoich przyszłych oszczędności. Wystarczy wprowadzić kwotę pierwszej wpłaty, kwotę jaką chcesz odkładać regularnie, wybrać okres oszczędzania oraz średnioroczną stopę zwrotu.

 
 
PLN
PLN
lata
miesięcy
%
 
 
 

Źródło danych: obliczenia własne Alior TFI S.A. na podstawie danych obejmujących poprzednie, nie aktualne wyceny jednostki uczestnictwa kat. A dla Subfunduszy wydzielonych w ramach ALIOR SFIO. Wykresy i diagramy przedstawione na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie stanowią doradztwa inwestycyjnego, ani nie są prognozą finansową wyniku inwestycyjnego. Wszelkie dane związane z zakładką KALKULATOR, występujące na niniejszej stronie internetowej, nie stanowią oferty handlowej, ani nie stanowią podstawy do ustalenia jakichkolwiek zobowiązań żadnej ze stron.

Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego, ani określonego wyniku inwestycyjnego.

*Wyniki funduszy nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa.

Nota prawna