Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą specjalistów zajmujących się zarządzaniem inwestycjami. Jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzamy funduszami inwestycyjnymi oraz świadczymy usługę asset management. W naszej filozofii stawiamy na przejrzystość i doświadczenie.

Osiągnięcia inwestycyjne członków Zespołu Zarządzania Aktywami to m.in.:

  • Najlepszy wynik inwestycyjny wśród funduszy emerytalnych w 2007 roku oraz trzecie miejsce w 2005
  • Najlepszy fundusz emerytalny w Europie Środkowej i Wschodniej w 2006 roku według Investment and Pensions Europe
  • Najlepszy fundusz emerytalny (Gazeta Wyborcza, XII 2007)
  • Najlepszy fundusz w kategorii zarządzania ryzykiem (Rzeczpospolita, IV 2008)
  • Dwie statuetki Byka i Niedźwiedzia Gazety Parkiet w 2008 roku (wyniki inwestycyjne) oraz w 2009 (standardy ładu korporacyjnego)

 

Informacje

2019.03.28 Komentarz rynkowy I kwartał 2019 roku
2019.01.21 Zmiana nazwy Subfunduszu Alior Pieniężny na Alior Oszczędnościowy
2018.06.14 Zmiana Regulaminu zarządzania portfelami
WSZYSTKIE INFORMACJE