Informacja o zmianie Regulaminów

27 Października 2017

Uprzejmie informujemy, iż dokonaliśmy zmian w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, W Skład Którego Wchodzi Jeden Lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych, przez Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zmianie uległ również Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną a także Regulamin Świadczenia Usługi Pośrednictwa w Zbywaniu i Odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa oraz Tytułów Uczestnictwa Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zmiany powyższych Regulaminów wejdą w życie z dniem 01 grudnia 2017 roku, za wyjątkiem zmian do Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, które wchodzą w życie z dniem opublikowania.
Nowe Regulaminy zostały opublikowane na stronie www.moneymakers.pl/asset-management/dokumenty oraz na Koncie Inwestycyjnym, w sekcji Dokumenty.
Jednocześnie informujemy, że każdemu z Klientów, który nie wyraża zgody na treść Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem bądź Regulaminu Świadczenia Usługi Pośrednictwa przed ich wejściem w życie, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych na dotychczasowych zasadach, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi Regulaminami.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami, pod nr tel. 22 4638899, którzy z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie pytania.

    POWRÓT