Ład korporacyjny

Mając na względzie chęć działania w interesie uczestników zarządzanych przez nas funduszy inwestycyjnych oraz kierując się najwyższymi standardami etycznymi, Spółka zdecydowała się stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, opracowane przez Komisję Nadzoru Finansowego i dostępne na stronie internetowej https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego

 

Struktura organizacyjna
Raport z oceny stosowania w 2018 r. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez KNF
Polityka informacyjna Alior TFI S.A