Michał Szymański

Prezes Zarządu

Odpowiedzialny za produkty inwestycyjne i Szef Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w międzynarodowych instytucjach finansowych. Posiada stopień doktora nauk ekonomicznych, licencję doradcy inwestycyjnego (nr 70) oraz legitymuje się tytułem CFA (Chartered Financial Analyst).

Michał Szymański


Ukończył finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczył również w wielu szkoleniach m.in. Investment Management Workshop na Harvard Business School (USA), EDHEC Advances in Asset Allocation (Londyn), Management Development Program na CEDEP (INSEAD, Francja). Swoją karierę w branży zarządzania aktywami rozpoczął w CA IB (Creditanstalt) w departamencie zarządzania portfelem w 1996 roku. W latach 1998-2004, pracował w ING Investment Management zajmując kolejno stanowiska doradcy inwestycyjnego i zastępcy dyrektora inwestycyjnego.  Zarządzane przez niego fundusze (między innymi fundusz stabilnego wzrostu i akcji) znajdowały się w czołówkach rankingów. Nadzorował tam m.in. działalność analityczną, inwestycje w dłużne papiery nieskarbowe, a także zarządzał funduszami inwestycyjnymi, ubezpieczeniowymi i portfelami indywidualnymi. Do końca 2009 roku był związany z AVIVA PTE, gdzie rozpoczął pracę w 2004 roku, jako dyrektor inwestycyjny, po czym kolejno obejmował stanowiska członka zarządu, wiceprezesa i prezesa zarządu AVIVA PTE. Jako szef inwestycji AVIVA PTE odpowiadał za zarządzanie aktywami największego funduszu emerytalnego w Polsce i jednego z większych tego typu funduszy w Europie o wartości aktywów ponad 40 mld zł. Jako członek zarządu i następnie prezes zarządu odpowiadał za sprawne funkcjonowanie PTE AVIVA obsługującego 2,9 mln klientów.  Najważniejsze sukcesy funduszu z tego okresu to m.in. najlepszy wynik inwestycyjny wśród funduszy emerytalnych w 2007 roku, 3 miejsce w 2005. Fundusz został także uznany  za najlepszy fundusz emerytalny w Europie Środkowej i Wschodniej w 2006 roku przez magazyn Investment and Pensions Europe. Wyróżniony także tytułami najlepszego funduszu emerytalnego przez Gazetę Wyborczą (XII 2007), najlepszy fundusz w kategorii zarządzania ryzykiem Rzeczpospolita (IV 2008), dwukrotnie otrzymał statuetkę Byka i Niedźwiedzia Gazety Parkiet w 2008 roku (wyniki inwestycyjne) oraz w 2009 (standardy ładu korporacyjnego).

Michał Szymański jest także współautorem zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych i Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami.