Wojciech Nagel

Członek Rady Nadzorczej


Wojciech Nagel

Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 r. związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2013-2016, wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego GPW, 2014-2016, Compliance Oficer i przewodniczący Komitetu Doradczego GPW ds. Compliance, w latach 2016-2018 prezes Rady Giełdy. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji GPW oraz przewodniczącego Kapituły Nagrody Prezesa GPW na najlepsze prace naukowe. Jest przewodniczącym Komitetu Strategii RN TGE S.A.

Związany z rynkiem kapitałowym od 1996 r., jako m.in. członek zarządów i rad nadzorczych kilkunastu spółek prawa handlowego. W latach 2008-2009 doradca przewodniczącego KNF, 2010-2012 wiceprezes zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego, 2012-2013 prezes IGTE. Uczestnik dialogu społecznego, wyróżniony Odznaką Honorową Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Primus In Agenda", jest mediatorem z listy Ministra RPiPS. Odbył staż rządu japońskiego (JICA) w zakresie Business Management, jest absolwentem kursu certyfikującego Approved Compliance Officer (ACO) w CIC Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (2014). Członek Rady Konsultacyjnej ds. PPK przy Polskim Funduszu Rozwoju.