Kalendarium

Zarząd Alior TFI S.A. informuje, iż w 2018 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:

  • Raport roczny za 2017 rok – 06 marca 2018 roku,
  • Raport za I kwartał 2018 roku - 27 kwietnia 2018 roku,
  • Raport za II kwartał 2018 roku - 30 lipca 2018 roku,
  • Raport za III kwartał 2018 roku - 29 października 2018 roku.

Zgodnie z par. 6 ust. 10a załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.