Walne zgromadzenia


 • 2018.07.04 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 04 lipca 2018 r.
  Zarząd Spółki Money Makers TFI S.A. niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 04 lipca 2018 r.
  treść uchwał
 • 2018.06.14 - W związku z wnioskiem uprawnionego akcjonariusza do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do dookreślenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania wzoru Kontraktu Menadżerskiego, jak również indywidualnych propozycji rozwiązania dotychczasowych umów o pracę Członków Zarządu („Porozumienia Rozwiązujące”) i przystąpienia do negocjacji z Członkami Zarządu Spółki w sprawie ich zawarcia, poniżej publikujemy zaktualizowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszonego na dzień 4 lipca 2018 r., projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika na tym Walnym Zgromadzeniu.
  Formularz do głosowania
  Porządek obrad
  Projekty uchwał WZA
 • 2018.04.25 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 kwietnia 2018 r.
  Zarząd Spółki Money Makers TFI S.A. niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 kwietnia 2018 r.
  treść uchwał
 • 2018.02.06 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 06 lutego 2018 r.
  Zarząd Spółki Money Makers TFI S.A. niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 06 lutego 2018 r.
  treść uchwał
 • 2017.10.17 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 października 2017 r.
  Zarząd Spółki Money Makers TFI S.A. niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 października 2017 r.
  treść uchwał
 • 2017.04.25 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 kwietnia 2017 r.
  Zarząd Spółki Money Makers TFI S.A. niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 kwietnia 2017 r.
  treść uchwał