Komentarze rynkowe

 

Komentarz tygodniowy 10 lipca 2023 roku2023-07-10

 
W minionym tygodniu rynki finansowe były pod wpływem kilku kluczowych wydarzeń ekonomicznych na rodzimym i amerykańskim rynku. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że główna stopa referencyjna nadal wynosi 6,75%.